#CyfrowaEKSPERTKA

DROGA DO PRACY III
2024-06-25
BeBuilder #746
2024-06-26
 

CEL PROJEKTU:

ZWIĘKSZENIE LICZBY SPECJALISTEK ICT, UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE ZAAWANSOWANYCH KOMPETENCJI KWALIFIKACJI CYFROWYCH WŚRÓD 580 PEŁNOLETNICH KOBIET POPRZEZ UDZIAŁ W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH ICT

DLA KOGO?

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 580 KOBIET, ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN MAKROREGIONU PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO TJ. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE I WIELKOPOLSKIE W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO. TO KOBIETY DOROSŁE W WIEKU POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01.07.2024 – 31.11.2024

REGULAMIN - pobierz

BEZPŁATNE SZKOLENIA:

 1. TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH W WORDPRESS 
 2. TESTER OPROGRAMOWANIA
 3. GRAFIKA KOMPUTEROWA PRZY UŻYCIU NARZĘDZI ADOBE
 4. TECHNIKI DTP
 5. CYBERBEZPIECZEŃSTWo DLA MENEDŻERÓW I PRACOWNIKÓW BIUROWYCH
 6. MICROSOFT OFFICE 365- ZARZĄDZANIE USŁUGAMI
 7. PROGRAMOWANIE W JĘZYKU PYTHON
 8. ANALIZA DANYCH W JĘZYKU PYTHON 
 9. SOCIAL MEDIA Z ELEMENTAMI PROJEKTOWANIA I EDYCJI STRON INTERNETOWYCH ORAZ GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
 10. PROGRAMOWANIE W JĘZYKU JAVASCRIPT 
 11.  DOBRE PRATKTYKI ZWIĄZANE Z MICROSOFT SECURITY W LOKALNYM ŚRODOWISKU IT
 12. MICROSOFT AZURE, ODKRYJ CO OFERUJE CHUMURA MICROSOFT

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

FUNDACJA NORMALNIE
ul. Jagiellońska 67, wej. B, pokój 14
70-382 Szczecin
Tel. 606 946 494
biuro@fundacjanormalnie.pl

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI: ROZWÓJ ZAAWANSOWANYCH KOMPETENCJI CYFROWYCH W RAMACH KONKURSU "ZOSTAŃ CYFROWĄ EKSPERTKĄ"
NAZWA ZADANIA: #CyfrowaEKSPERTKA
DOFINANSOWANIE: 853 983,20 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 853 983,20 ZŁ