Programowanie w języku Javascript

Social Media z elementami projektowania i edycji stron Internetowych oraz grafiki komputerowej
2024-06-28
Dobre praktyki związane z Microsoft Security w lokalnym środowisku IT
2024-06-28
 

PROGRAM

Wprowadzenie do JavaScriptu i programowania komputerowego

Zmienne, typy danych, rzutowanie typów i komentarze

Operatorzy i interakcja z użytkownikiem

Sterowanie przepływem - warunkowe wykonanie i pętle

Funkcje

Błędy, wyjątki, debugowanie i rozwiązywanie problemów

 

FORMA ZALICZENIA

80% frekwencji + egzamin końcowy

 

WYMIAR GODZIN

40 h dydaktycznych


CERTYFIKAT

JSE – Certified Entry-Level JavaScript Programmer