CYBERBEZPIECZEŃSTWo DLA MENEDŻERÓW I PRACOWNIKÓW BIUROWYCH

Techniki DTP
2024-06-28
Microsoft Office 365- zarządzanie usługami
2024-06-28

PROGRAM 

Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa

Rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni

 Bezpieczne praktyki użytkowania internetu

Zarządzanie hasłami

Bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych

Zasady bezpiecznej pracy zdalnej

Zarządzanie ryzykiem i incydentami

Ochrona danych firmowych

 

FORMA ZALICZENIA

80% frekwencji + egzamin końcowy

 

WYMIAR GODZIN

 30 h dydaktycznych

 

CERTYFIKAT

Cisco Certified Support Technician