Social Media z elementami projektowania i edycji stron Internetowych oraz grafiki komputerowej

Analiza danych w języku Python
2024-06-28
Programowanie w języku Javascript
2024-06-28

PROGRAM 

Podstawy Mediów Społecznościowych

Tworzenie Profili na Platformach Społecznościowych

Podstawy grafiki komputerowej

Grafika i Projektowanie w programie GIMP 

Canva

Podstawy programowania w Javascript

Biblioteki Javascript

Technologie Webowe

Platforma Wordpress

Administracja i rozwój serwisu

Tworzenie i publikowanie treści

Budowanie społeczności i zarządzanie mediami

 

FORMA ZALICZENIA

80% frekwencji + egzamin końcowy

WYMIAR GODZIN

50 h dydaktycznych

 

CERTYFIKAT

Meta Certified Digital Marketing Associate lub równoważny