_My i nasze wsparcie


Fundacja Normalnie to zespół ludzi dla których LICZĄ SIĘ LUDZIE - Ich problemy, obawy, troski. Ich dobro, równe prawa, zdrowe życie, godna praca. Ich zadowolenie, satysfakcja i wiara we własne możliwości.

Pomagamy i wspieramy nie dla zysku lecz dla LUDZI.

 

 

 Aktywizujemy społecznie, zawodowo i edukacyjnie osoby ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

 

 

 

Promujemy

ZDROWIE

 

 

 

 

Edukujemy Działamy

na rzecz

EKOLOGII

 

 

 

Dbamy o

RÓWNE PRAWA

 

 

 

_Aktualności

_Karta Różnorodności

Nasza Fundacja jako Sygnatariusz Karty Różnorodności, aktywnie wspiera różnorodność i integrację społeczną, promując równość i tolerancję w społeczeństwie. Bo dla nas LICZĄ SIĘ LUDZIE