Microsoft Office 365- zarządzanie usługami

CYBERBEZPIECZEŃSTWo DLA MENEDŻERÓW I PRACOWNIKÓW BIUROWYCH
2024-06-28
 Programowanie w języku Python
2024-06-28

PROGRAM

Wprowadzenie do platformy Office 365

Zarządzanie użytkownikami i grupami 

Zarządzanie dostępem i bezpieczeństwem

Zarządzanie usługami Office 365

 

FORMA ZALICZENIA

80% frekwencji + egzamin końcowy

 

WYMIAR GODZIN

30 h dydaktycznych

 

CERTYFIKAT

Microsoft Office Specialist MOS Exam