Microsoft Azure, odkryj co oferuje chmura Microsoft

Dobre praktyki związane z Microsoft Security w lokalnym środowisku IT
2024-06-28
EPI-INFORMATOR
2024-07-08

PROGRAM

Wprowadzenie do platformy Microsoft Azure

Zarządzanie infrastrukturą

Składowanie danych

Rozwijanie aplikacji

FORMA ZALICZENIA 

80% frekwencji + egzamin końcowy

WYMIAR GODZIN 

32 h dydaktyczne

CETRYFIKAT 

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals