Techniki DTP

GRAFIKA KOMPUTEROWA PRZY UŻYCIU NARZĘDZI ADOBE
2024-06-28
CYBERBEZPIECZEŃSTWo DLA MENEDŻERÓW I PRACOWNIKÓW BIUROWYCH
2024-06-28

PROGRAM

Wprowadzenie do DTP 

Typografia 

Formatowanie i układ

Grafika wektorowa 

Grafika rastrowa 

Skład wielostronicowy 

Zaawansowane techniki DTP 

Projektowanie materiałów 

 

CERTYFIKAT

Adobe Certified Professional lub równoważny

FORMA ZALICZENIA

80% frekwencji + egzamin końcowy

WYMIAR GODZIN

40 h dydaktycznych