DOBRE PRATKTYKI ZWIĄZANE Z MICROSOFT SECURITY W LOKALNYM ŚRODOWISKU IT

EPI-HISTORIE
2024-07-08
PRACA
2024-07-09

PROGRAM 

Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT 

Bezpieczeństwo systemów operacyjnych

Bezpieczeństwo aplikacji i danych

Bezpieczeństwo sieci

Zarządzanie zabezpieczeniami

 

FORMA ZALICZENIA

80% frekwencji + egzamin końcowy

WYMIAR GODZIN

30 h zegarowych

CERTYFIKAT

SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals