Wczoraj zakończyło się szkolenie Social media w projekcie „Cel – Praca!..”

Październik w „Aktywny Senior”
2023-10-31
Listopad w „Aktywny Senior”
2023-11-30

W dniu 21.11.2023 uczestnicy i uczestniczki projektu „Cel – Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia zakończyli udział w trwającym od 3 października 50-godzinnym kursie „Social Media z elementami projektowania i edycji stron Internetowych oraz grafiki komputerowej”. Podczas kursu uczestnicy zdobywali cenną w dzisiejszych czasach wiedzę przydatną w pracy w wielu miejscach. Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu serwisów społecznościowych, podstaw grafiki komputerowej, Javascripta oraz CMS – WordPress. Na zakończenie egzaminu uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, potwierdzające uzyskane kompetencje. Gratulujemy uczestnikom i uczestniczkom wytrwałości i pracowitości.
Projekt „Cel-Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

PomorzeZachodnie #PomorzeZachodnieNews @PomorzeZachodnie @PomorzeZachodnieNews