Listopad w „Aktywny Senior”

Wczoraj zakończyło się szkolenie Social media w projekcie „Cel – Praca!..”
2023-11-22
Aktualności w projekcie „Cel-Praca!…”
2023-12-13

Listopad przyniósł  kolejne inspirujące i rozwijające wydarzenia dla uczestników projektu “Aktywny Senior”

„Akademia Tańca” kontynuowała swój sukces, oferując seniorom nie tylko fizyczną aktywność, ale także radość i integrację poprzez taniec. W trakcie listopada uczestnicy nadal brali udział w zajęciach tanecznych, co stanowiło doskonałą okazję do wspólnego spędzania czasu i podkreślania pozytywnego wpływu ruchu na zdrowie psychiczne i fizyczne.

W obszarze „Aktywny Senior – Umysł” odbyły się fascynujące warsztaty „Malowanie po numerach”. To wydarzenie skoncentrowane było na rozwijaniu kreatywności i zdolności artystycznych uczestników, jednocześnie dostarczając im relaksu i przyjemności z tworzenia własnych dzieł.

Kolejne trzy spotkania w ramach szkolenia dla wolontariuszy 60+ stanowiły kontynuację budowania społeczności aktywnych seniorów zaangażowanych w wolontariat. Dalsze szkolenia pomagały rozwijać umiejętności niezbędne do pełnienia roli wolontariusza oraz budować silne więzi między uczestnikami.