Rozwój społeczny obywateli z Ukrainy

EKO-SENIOR
2023-06-09
DROGA DO PRACY
2023-06-09

Projekt „Rozwój społeczny obywateli z Ukrainy” realizowany jest w okresie 01.10.2022 r.-15.12.2022r. i jest współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Głównym celem Projektu jest zwiększenie szans i kompetencji społecznych prowadzących do adaptacji 10 cudzoziemców (kobiet i mężczyzn) będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do województwa zachodniopomorskiego (powiatów: Miasto Szczecin, gryficki, policki i pyrzycki) w wyniku konfliktu zbrojnego. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację usług asystenta społecznego.

W Projekcie otrzymasz wsparcie Asystenta społecznego w odnalezieniu się w życiu w Polsce, w województwie zachodniopomorskim – pomoc obejmuje m.in. wsparcie w kontaktach z instytucjami, wsparcie w życiu codziennym oraz pomoc w ułożeniu życia w nowym środowisku, w szczególności w kontekście rynku pracy.


Проєкт «Соціальний розвиток громадян України» реалізується в період з 01.10.2022 до 15.12.2022 співфінансується за рахунок коштів, отриманих з бюджету Західнопоморського воєводства.

збільшення можливостей та професійно-освітніх компетенцій, що дозволяють адаптуватися 10 іноземцям (жінкам та чоловікам), громадяном України, які приїхали до Західнопоморського воєводства (регіони: місто Щецин, грифицький, поліцький та пижицький) внаслідок збройного конфлікту. Мета буде досягнута шляхом впровадження послуг соціального асистента.

У проекті ви отримаєте підтримку соціального асистента, який допоможе вам адаптуватися в Польщі, в Західнопоморському воєводстві – допомога включає підтримку в контактах з установами, підтримку в повсякденному житті та допомогу в організовуванні життя в новому середовищі, зокрема в контексті ринку праці.

BIURO PROJEKTU:

Fundacja Normalnie

ul. Jagiellońska 67, wejście B pokój 7

70-382 Szczecin

tel. 574 990 888

ПРОЕКТНИЙ ОФІС:

Fundacja Normalnie

вул. Ягеллонська 67, під’їзд В, к. 7

70-382 Щецин

ел.574 990 888

Formularz rekrutacyjny/АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТІ

Regulamin rekrutacji – UA

Regulamin rekrutacji PL

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Громадське завдання співфінансується з коштів, отриманих з бюджету Західнопоморського воєводства.