EKO-SENIOR

Wsparcie społeczno-zawodowe obywateli z Ukrainy
2023-06-08
Rozwój społeczny obywateli z Ukrainy
2023-06-09

Głównym celem projektu „EKO-SENIOR” jest ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ 15 MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTA SZCZECIN W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ, W OKRESIE 01.03.2023-29.05.2023R. Projekt jest realizowany w ramach Programu Społecznik 2022-2024 – zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (https://spolecznik.karrsa.eu/).

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

W ramach projektu przeprowadzone zostaną WARSZTATY EKO-SENIOR – 4 spotkania x 4 godzin dla 15 seniorów.

PROGRAM WARSZTATÓW:

29.03.2023r. Zasady dbania o środowisko.

12.04.2023r. Tajniki zdrowego odżywiania i zastosowanie naturalnych składników w kuchni oraz w swojej diecie, zastosowanie ziół w kosmetykach i w codziennym życiu eko środków czystości.

19.04.2023r. Palenie w piecach,recyklingu, segregacja śmieci, racjonalne używanie wody.

26.04.2023r. Techniki obsługi internetu i telefonu komórkowego. 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja trwa w okresie 01.-19.03.2023r. na terenie miasta Szczecin i dostępna dla:
15 mieszkańców/nek Gminy Miasta Szczecin w wieku 60 lat

Uczestnikiem/czką projektu może zostać wyłącznie osoba, która wypełni „Formularz rekrutacyjny”, którego wzór jest dostępny do pobrania poniżej  i złoży go osobiście pod adresem: Fundacja Normalnie, ul. Jagiellońska 67 wejście B, pok. 7, 70-382 Szczecin, drogą listową na powyższy adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@fundacjanormalnie.pl . Do projektu przyjęte zostaną osoby spełniające wyżej podane kryteria grupy docelowej – na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Rekrutacja zostanie zakończona po zapełnieniu wszystkich 15 miejsc dostępnych w projekcie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz rekrutacyjny (wersja pdf):

Formularz rekrutacyjny w PDF – pobierz

Formularz rekrutacyjny (wersja Word):

Formularz rekrutacyjny w WORD – pobierz

BIURO PROJEKTU:

Fundacja Normalnie
ul. Jagiellońska 67, wejście B pokój 7
70-382 Szczecin
tel. 574 990 888
biuro@fundacjanormalnie.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

#PomorzeZachodnie #ProgramSpołecznik #społecznik #KARR