DROGA DO PRACY

Rozwój społeczny obywateli z Ukrainy
2023-06-09
Integracja społeczno-zawodowa obywateli z Ukrainy
2023-06-09

W okresie 01.06.2022 r. – 30.11. 2022 r. Fundacja Normalnie realizować będzie działania mające na celu aktywizację zawodową wśród 30 osób niepełnosprawnych, z terenu 6 powiatów województwa zachodniopomorskiego tj. Miasto Szczecin, policki, gryfiński, goleniowski, stargardzki oraz pyrzycki.

Projekt skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych, w wieku powyżej 18 lat niepracujących lub pracujących, chcących poprawić swoją sytuację zawodową, zainteresowanych przygotowaniem do aktywnego poszukiwania pracy i/lub utrzymaniem w zatrudnieniu i /lub wzmacnianiem swojej aktywności zawodowej i/lub podniesieniem poziomu doświadczenia zawodowego.

W ramach Projektu Uczestnicy będą korzystali z:

  • doradztwa zawodowego – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym podczas, których zostanie stworzony Indywidualny Plan Drogi Życiowej i Zawodowej
  • pośrednictwa pracy – podczas indywidualnych spotkań Uczestnik uzyska m.in. pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, przygotowane zostanie CV, Uczestnik nabędzie/poszerzy umiejętności poruszania się po polskim rynku pracy
  • oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w Projekcie należy wydrukować, wypełnić i złożyć poniższy formularz rekrutacyjny osobiście w: Fundacja Normalnie, ul. Jagiellońska 67 wejście B/pok. Nr 7, 70-382 Szczecin,tel. 574 990 888.

Formularz można także przesłać drogą mailową na adres: biuro@fundacjanormalnie.pl

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji do projektu zawiera Regulamin rekrutacji (patrz – plik poniżej).

FORMULARZ REKRUTACYJNY:

Formularz rekrutacyjny – DROGA DO PRACY.pdf – pobierz

REGULAMIN REKRUTACJI:

Regulamin rekrutacji – pobierz

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.