Aktualności w projekcie „Cel-Praca!…”

Listopad w „Aktywny Senior”
2023-11-30
Podsumowanie projektu „Aktywny Senior”
2023-12-14

W ramach projektu zrealizowana została już zdecydowana większość zaplanowanych usług. Wszyscy uczestnicy odbyli wsparcie grupowe, doradztwo prawne, a do końca roku kończą spotkania z psychologiem i coachem. Większość uczestników odbyła też zaplanowane dla nich szkolenia zawodowe. Nadal prowadzone jest aktywne pośrednictwo pracy na rzecz uczestniczek i uczestników projektu. Cztery uczestniczki projektu rozpoczną także w grudniu 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców. Realizacja projektu zakończy się do 31 marca 2024 roku.

Projekt „Cel-Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

PomorzeZachodnie #PomorzeZachodnieNews @PomorzeZachodnie @PomorzeZachodnieNews