Integracja społeczno-zawodowa obywateli z Ukrainy

DROGA DO PRACY
2023-06-09
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA SPOŁECZNOŚCI UKRAIŃSKIEJ
2023-06-09

Integracja społeczno-zawodowa obywateli z Ukrainy/Соціальна та професійна інтеграція громадян України

Głównym celem projektu „Integracja społeczno-zawodowa obywateli z Ukrainy” jest integracja społeczno-zawodowa 20 obywateli (kobiet i mężczyzn) z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, przebywających legalnie w mieście Szczecin w okresie 01.06-15.07.2022r. Projekt jest realizowany w ramach Programu Społecznik 2022-2024 – zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (https://spolecznik.karrsa.eu/).

 Основною метою проекту «Соціально-професійна інтеграція громадян України» є соціально-професійна інтеграція 20 громадян (жінок та чоловіків) з України, які втекли від війни, легально проживаючи в м. Щецин у період з 1 червня до 15 липня 2022 року. Проект реалізується в рамках Програми  Соціальний працівник (Społecznik) 2022-2024, ініційованої Маршалом Західно-Поморського воєводства (https://spolecznik.karrsa.eu/).

 DZIAŁANIA W PROJEKCIE

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty społeczno-zawodowe dla 20 obywateli (kobiet i mężczyzn) z Ukrainy, które uciekły do Polski po wybuchu wojny (atak Rosji na Ukrainę w dniu 24.02.2022r.). Odbędą się cztery warsztaty – po 4 godziny dydaktyczne każdy dla grupy 20 osób, podczas których uczestnicy podniosą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu poszukiwania zatrudnienia, pisania CV, poruszania się po rynku pracy na terenie miasta Szczecin, poznania instytucji/urzędów, w których mogą uzyskać wsparcie, poznają też kulturę i tradycje polskie itp. Na warsztatach będzie obecny tłumacz ukraińsko-polski oraz zapewniony zostanie zimny bufet.

Podczas warsztatów społeczno-zawodowych zostanie utworzona grupa na portalu FB na rzecz wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia dla obywateli Ukrainy. Na grupie będzie można zamieszczać ogłoszenia o pracę.

  ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЕКТІ

У рамках проекту будуть проведені соціально-професійні семінари для 20 громадян (жінок та чоловіків) з України, які втекли до Польщі після початку війни (напад Росії на Україну 24 лютого 2022 року). Буде проведено чотири семінари по 4 навчальні години для групи з 20 осіб, під час яких учасники вдосконалюють свої знання та вміння у сфері пошуку роботи, написання резюме, здобудуь інформацію щодо ринку праці в місті Щецині, познайомляться з установами / офісами, в яких вони можуть отримати підтримку, вони також дізнаються про польську культуру та традиції тощо. Семінар буде за участю українсько-польського перекладача та холодного шведського столу.

Під час соціально-професійних семінарів на порталі ФБ буде створено групу підтримки стосовно пошуку роботи для громадян України. У групі можна буде розміщувати оголошення про роботу.

 REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja będzie trwać w okresie 01.-15.06.2022r. będzie otwarta, obejmie teren miasta Szczecin i dostępna będzie dla wszystkich osób spełniających kryteria grupy docelowej.  Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby w wieku powyżej 18 lat, zamieszkujące miasto Szczecin, które mają pochodzenie ukraińskie oraz przyjechali do Polski z Ukrainy z powodu wybuchu wojny – w terminie od 24 lutego 2022 roku.

Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie osoba, która wypełni „Formularz rekrutacyjny”, którego wzór jest dostępny do pobrania poniżej  i złoży go osobiście pod adresem: Fundacja Normalnie, ul. Jagiellońska 67 wejście B, pok. 7, 70-382 Szczecin, drogą listową na powyższy adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rlas@fundacjanormalnie.pl . Do projektu przyjęte zostaną osoby spełniające wyżej podane kryteria grupy docelowej – na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Rekrutacja zostanie zakończona po zapełnieniu wszystkich 20 miejsc dostępnych w projekcie.

 НАБІР ДО ПРОЕКТУ

Набір триватиме з 01.-15.06.2022 і буде відкритим. Він охоплюватиме територію міста Щецин і буде доступним для всіх осіб, які відповідають критеріям цільової групи. Учасниками проекту можуть бути особи віком від 18 років, які проживають у місті Щецин, які є українцями та прибули до Польщі з України у зв’язку з початком війни – з 24 лютого 2022 року.

Учасником проекту може стати лише особа, яка заповнила «Анкету набору», шаблон якої доступний для завантаження нижче, та віддала її особисто за адресою: Фонд «Нормально», вул. Ягеллонська 67 під’їзд Б, кімната № 7, 70-382 Щецин або відправила поштою за вказаною вище адресою або електронною поштою на адресу rlas@fundacjanormalnie.pl. До проекту будуть прийняті люди, які відповідають вищезазначеним критеріям цільової групи – на підставі заповнених анкет набору. Вирішальним буде порядок подачі заявок. Набір буде завершено, коли будуть зайняті всі 20 місць, доступних у проекті.

DOKUMENTY DO POBRANIA/  СКАЧАТИ ДОКУМЕНТИ:

Formularz rekrutacyjny (wersja PL/UA pdf)/ Анкет набору (версія pdf):

Formularz rekrutacyjny PL UA PDF

Formularz rekrutacyjny (wersja PL/UA Word)/ Анкет набору (версія Word):

Formularz rekrutacyjny WORD ostat

 BIURO PROJEKTU:

Fundacja Normalnie
ul. Jagiellońska 67, wejście B pokój 7
70-382 Szczecin
tel. 574 990 888

  ОФІС ПРОЕКТУ:

Fundacja Normalnie
вул. Ягеллонська 67, під’їзд В, к. 7
70-382 Щецин
тел.574 990 888

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

ЛАСКАВО ПРОСИМО!!

Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Ініціатором програми виступив маршал Західно-Поморського воєводства

#PomorzeZachodnie #ProgramSpołecznik #społecznik #KARR