WARSZTATY

KONFERENCJA
2024-07-08
EPILEPSJA
2024-07-08

W ramach warsztatów informacyjnych on-line dla zachodniopomorskich pracodawców zostaną poruszone kwestie, jak: korzyści z zatrudnienia osób z epilepsją – dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika, na wyposażenie lub adaptację stanowiska pracy itp., jak przygotować stanowisko pracy dla pracownika z epilepsją, lista zawodów w jakich mogą pracować osoby z epilepsją (w zależności od postaci choroby), fakty i mity na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, postaci choroby, postępowanie w przypadku wystąpienia ataku epileptycznego itp. Jeden warsztat będzie trwał 4 godziny lekcyjne z przerwami. Odbędą się łącznie 4 warsztaty w okresie sierpień-grudzień 2024 r., które poprowadzą doświadczeni trenerzy. W razie potrzeby zgłoszonej przez uczestników podczas warsztatów zostanie zapewnione tłumaczenie na Polski Język Migowy.

Na warsztaty można zapisać się wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy on-line – poniżej znajduje się link do formularza. W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy pracodawcy/pracodawczynie i pracownicy/pracownice z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy/które mają ukończone 18 lat. Rekrutacja obejmie teren wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu z obszaru województwa zachodniopomorskiego, trwać będzie w okresie 07.2024-12.2024 r. Procedura rekrutacji na warsztaty została szczegółowo opisana w poniższym Regulaminie:

REGULAMIN REKRUTACJI NA WARSZTATY

Formularz rekrutacyjny

Więcej informacji pod numerem telefonu: 574 990 888