KONFERENCJA

PODCASTY
2024-07-08
WARSZTATY
2024-07-08

Podczas konferencji zostaną poruszone takie tematy jak np. informacje na temat funkcjonowania osoby z epilepsją, możliwych postaci choroby, mitów i stereotypów dotyczących epilepsji, korzyści finansowych i pozafinansowych płynących z zatrudnienia osób z epilepsją, tworzenia przyjaznych warunków pracy dla osób z epilepsją, aspektów prawnych dla pracodawców dot. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Prelegentami na konferencji będą osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w prezentowanym zakresie. Podczas konferencji zostanie zapewnione tłumaczenie w czasie rzeczywistym na Polski Język Migowy (zatrudnienie wykwalifikowanego tłumacza języka migowego). Konferencja zostanie zrealizowana w październiku 2024 r.

Wkrótce pojawi się więcej informacji o konferencji.