DROGA DO PRACY III

EPI-AKCJA
2024-06-25
#CyfrowaEKSPERTKA
2024-06-26

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa wśród 15 osób niepełnosprawnych, z terenu 6 powiatów województwa zachodniopomorskiego tj. Miasto Szczecin, policki, gryfiński, goleniowski, stargardzki oraz pyrzycki.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Projekt skierowany jest do 15 osób z niepełnosprawnościami w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, zainteresowanych przygotowaniem do aktywnego poszukiwania pracy, wzmacnianiem swojej aktywności zawodowej oraz podjęciem zatrudnienia.

Wsparcie w ramach projektu jest BEZPŁATNE.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

15.06.2024r. – 15.12.2024r.

DATA PODPISANIA UMOWY

Czerwiec 2024

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym podczas, których zostanie stworzony Indywidualny Plan Drogi Życiowej i Zawodowej

pośrednictwo pracy – podczas indywidualnych spotkań Uczestnik uzyska m.in. pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, przygotowane zostanie CV, nabędzie/poszerzy umiejętności poruszania się po rynku pracy

grupowe specjalistyczne poradnictwo zawodowe – 3 spotkania, podczas których uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego poszukiwania pracy, kontaktów z instytucjami świadczącymi usługi dla osób poszukujących pracy, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej w sprawie pracy, autoprezentacja itp.

REKRUTACJA:

W celu wzięcia udziału w Projekcie należy wydrukować, wypełnić i złożyć poniższy formularz rekrutacyjny osobiście w Biurze Fundacji. Formularz można także przesłać drogą mailową na adres: rlas@fundacjanormalnie.pl

FORMULARZ REKRUTACYJNY:

Formularz rekrutacyjny w doc – pobierz

Formularz rekrutacyjny w pdf – pobierz

REGULAMIN REKRUTACJI w pdf – pobierz

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

FUNDACJA NORMALNIE
ul. Jagiellońska 67, wejście B, pokój 14
70-382 Szczecin
Tel. 574 990 888
rlas@fundacjanormalnie.pl

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.