Zakończenie projektu „Cel-Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia”.

Klub Integracji Społecznej – szansa na nową drogę!
2024-04-04

Z dniem 31 marca zakończyła się realizacja projektu „Cel-Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia”. W wyniku projektu:

– 30 uczestników/uczestniczek opracowało i realizowało Indywidualny Plan Działania,

– 30 uczestników/uczestniczek odbyło doradztwo psychologiczne/coaching,

– 30 uczestników/uczestniczek skorzystało z doradztwa prawnego,

– 30 uczestników/uczestniczek skorzystało z doradztwa wizerunkowego (fryzjer, stylista + sesja zdjęciowa),

– 30 uczestników/uczestniczek projektu odbyło specjalistyczne pośrednictwo pracy,

– 30 uczestników/uczestniczek wzięło udział w warsztatach grupowych z zakresu poradnictwa pracy,

– 30 uczestników/uczestniczek wzięło udział w wyjściach integracyjnych,

–  26 uczestników/uczestniczek odbyło szkolenia zawodowe i podniosło swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe uzyskując certyfikaty,

– 9 uczestniczek/uczestników podjęło pracę.

Dziękujemy serdecznie wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom za aktywny udział!

Projekt „Cel-Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia” był realizowany w okresie  01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.  oraz współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

#PFRON

#PomorzeZachodnie #PomorzeZachodnieNews @PomorzeZachodnie @PomorzeZachodnieNews