Klub Integracji Społecznej – szansa na nową drogę!

Podsumowanie projektu „Cel-Praca!…”
2023-12-28
Zakończenie projektu „Cel-Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia”.
2024-04-04

Z radością informujemy, że z dniem 1 marca 2024 roku Fundacja Normalnie powołała do życia Klub Integracji Społecznej (KIS)!

Klub mieści się w siedzibie Fundacji w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 67, wejście B, pokój 14.

Celem KIS jest integracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Aby osiągnąć ten cel, KIS oferuje szereg działań wspierających, w tym:

Aktywizacja/Integracja zawodowa:

 • Pomoc w zdobyciu kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do znalezienia zatrudnienia
 • Organizacja szkoleń i kursów zawodowych
 • Doradztwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Aktywizacja/Integracja społeczna:

 • Pomoc w przezwyciężaniu barier i powrocie do aktywności społecznej
 • Pomoc psychologiczna
 • Asystencja osobista i społeczna
 • Terapia zajęciowa
 • Organizowanie zajęć grupowych i imprez integracyjnych

Wsparcie psychologiczne i socjalne:

 • Udzielanie wsparcia psychologicznego
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych (np. mieszkaniowych, uzależnień, opieki zdrowotnej)

Działania KIS będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób korzystających z pomocy. Klub współpracować będzie z innymi instytucjami pomocy społecznej, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi i pracodawcami, aby zapewnić swoim uczestnikom kompleksowe wsparcie i pomoc.