Programowanie w języku Python

Microsoft Office 365- zarządzanie usługami
2024-06-28
Analiza danych w języku Python
2024-06-28

PROGRAM 

Podstawowe Pojęcia

Typy Danych, Oceny i Podstawowe Operacje Wejścia/Wyjścia 

Sterowanie Przepływem – Bloki Warunkowe i Pętle

Kolekcje Danych – Listy, Krotki i Słowniki 

Funkcje

 

FORMA ZALICZENIA

80% frekwencji + egzamin końcowy

WYMIAR GODZIN 60 h dydaktycznychCERTYFIKAT

PCEP™ – Certified Entry-Level Python Programmer