Analiza danych w języku Python

 Programowanie w języku Python
2024-06-28
Social Media z elementami projektowania i edycji stron Internetowych oraz grafiki komputerowej
2024-06-28

PROGRAM

Certyfikowany analityk danych na poziomie podstawowym z językiem Python,

umiejętności programowania,

wiedza statystyczna,

analiza i modelowanie danych,

raportowanie i wizualizacja danych

 

FORMA ZALICZENIA

80% frekwencji + egzamin końcowy

WYMIAR GODZIN

60 h dydaktycznych

CERTYFIKAT

 Certified Entry-Level Data Analyst with Python lub równoważny