Wsparcie społeczno-zawodowe obywateli z Ukrainy

GRUPA „SEDINUM”- integracja międzypokoleniowa
2023-06-08
EKO-SENIOR
2023-06-09

Соціальна та професійна підтримка громадян з України

 Głównym celem projektu jest zwiększenie szans i kompetencji społeczno-zawodowych pozwalających na adaptację 10 osób przybywających z Ukrainy na tereny powiatów polickiego, stargardzkiego, gryfińskiego i Miasta Szczecin w okresie 01.03.2023r.-30.06.2023r.

W ramach zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie społeczno-zawodowe obywateli z Ukrainy”, zostanie zrealizowana pomoc dla nich w formie aktywizacji zawodowej, aktywizacji społecznej i nauki języka polskiego.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

 Основною метою проекту є збільщення шансів та соціально-професійних компетенцій для допомоги 10 особам, які приїжджають з України до територій округу Поліце, Старгард, Грифіно та міста Щецин у період 01.03.2023- 30.06.2023р.

У рамках громадського завдання під назвою «Соціальна та професійна підтримка громадян з України» буде надаватися допомога у вигляді професійної активації, соціальної активізації та вивчення польської мови.

Громадське завдання співфінансується з коштів, отриманих з бюджету Західнопоморського воєводства.

  Dla kogo?

Projekt skierowany jest do 10 osób (kobiet i mężczyzn) pochodzenia ukraińskiego w wieku powyżej 18 lat, które znalazły się na terenie 4 powiatów: polickiego, gryfińskiego, stargardzkiego lub Miasta Szczecin, z powodu wybuchu wojny po 24 lutym 2022 roku i posiadają prawo do pobytu w Polsce.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

  Для кого?

Проект призначений для 10 особ (жінок і чоловіків), українців віком від 18 років, які опинилися в 4 округах: Поліце, Грифіно, Старгард або місто Щецин через початок війни (після 24 лютого 2022 року ) та мають право на перебування у Польщі.

Проект сприяє рівним можливостям для чоловіків і жінок і є доступним для людей з обмеженими можливостями.

  Jakie usługi będą dostępne?

Wszystkie usługi będą całkowicie BEZPŁATNE dla uczestników projektu. Podczas wszystkich usług zapewniamy TŁUMACZENIE ukraińsko-polskie.

W ramach projektu zostaną zrealizowane usługi:

  • z zakresu aktywizacji zawodowej:

– doradztwo zawodowe – średnio 3 godz. na osobę dla 10 osób; podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym uczestnik opracuje Indywidualny Plan Działania (IPD), dokument który wskaże jakie szkolenie zawodowe lub szkoła oraz jaka praca będą odpowiednie dla uczestnika,

– pośrednictwo pracy – średnio 4 godz. na osobę dla 10 osób; zatrudniony pośrednik pracy będzie odpowiedzialny m.in. za udzielenie uczestnikom pomocy w znalezieniu odpowiedniej pracy; pomoże w przygotowaniu CV, znajdzie oferty pracy, pomoże poruszać się po polskim rynku pracy; pośrednik pracy będzie spotykał się z uczestnikami, ale także pracował dla nich zdalnie;

  • z zakresu aktywizacji społecznej:

– wsparcie asystenta społecznego – będzie on wspierał uczestników w pierwszym kontakcie z instytucjami i w życiu codziennym, będzie asystował w sytuacjach trudnych, kryzysowych; pomoże znaleźć kontakt np. do lekarza, urzędu, wytłumaczy jak załatwić sprawy; zapozna też uczestników z tradycjami i zwyczajami panującymi w Polsce, będzie motywować uczestników do podejmowania działań w celu ułożenia sobie życia i znalezienia pracy. Na cele pracy asystenta zapewnione będzie tłumaczenie spotkań.

  • nauka języka polskiego – dla 10 uczestników projektu przeprowadzone zostaną kursy języka polskiego – dla 1 grupy 10 osób po 30 godzin szkoleniowych (45 min.) Kurs będzie odbywał się średnio 2 razy w tygodniu. Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe słownictwo oraz wyrażenia pozwalające na samodzielne porozumiewanie się w języku polskim w życiu codziennym. Kurs będzie miał charakter praktyczny, każdy uczestnik będzie miał zapewniony zestaw podręczników na kurs oraz drobny poczęstunek.

  Які послуги будуть доступні?

Усі послуги будуть абсолютно БЕЗКОШТОВНИМИ для учасників проекту. Ми надаємо українсько-польський ПЕРЕКЛАД під час усіх послуг.

У рамках проекту будуть надаватися наступні послуги:

  • у сфері професійної активізації:

– консультування з питань кар’єри – в середньому 3 години на особу; розраховано на 10 осіб; під час індивідуальних зустрічей з консультантом з кар’єри учасник розробляє індивідуальний план дій (іпд), документ, у якому буде вказано, яка професійна підготовка чи школа та яка робота буде прийнятною для учасника,

– працевлаштування – в середньому 4 години на особу; розраховано на 10 осіб; посередник з працевлаштування буде відповідальний, зокрема, за допомогу учасникам в пошуках підходящої роботи; надаватиме допомогу в підготовці резюме, пошуку пропозицій роботи, допомогатиме в орієнтації на польському ринку праці; посередник зустрічатиметься з учасниками, а також працюватиме для них віддалено;

  • у сфері соціальної активізації:

– підтримка соціального помічника – він буде підтримувати учасників при першому контакті з інституціями та в повсякденному житті, надаватиме допомогу у складних та кризових ситуаціях; допоможе знайти контакт, наприклад, до лікаря, кабінету, пояснить, як вирішити питання; Він також ознайомить учасників із традиціями та звичаями, що панують у Польщі, та мотивуватиме учасників до активних дій, щоб влаштувати своє життя та знайти роботу. Для під час роботи з асистентом буде забезпечений переклад на зустрічах.

  • bивчення польської мови – для 10 учасників проекту проводитимуть курси польської мови – 1 група з 10 осіб по 30 навчальних годин (45 хв.) Курс проходитиме в середньому 2 рази на тиждень. Під час курсу учасники вивчать основну лексику та вирази, які дозволяють їм самостійно спілкуватися польською мовою в повсякденному житті. Курс буде практичним, кожен учасник буде забезпечений комплектом підручників та перекусом.

  Jakie będą rezultaty projektu?

W wyniku realizacji zadania m.in.:

– wzrośnie poczucie integracji społecznej,

– poprawią się umiejętności komunikacyjne,

– wzrośnie motywacja cudzoziemców do pracy,

– zwiększy się poziom wiedzy i umiejętności uczestników w poruszaniu się po rynku pracy i w społeczeństwie polskim,

– zwiększy się otwartość uczestników i chęć dalszego życia na terenie powiatów objętych projektem,

– zwiększy się wiedza na temat praw i obowiązków uczestników projektu,

– wzrośnie poczucie własnej wartości uczestników projektu.

  Якими будуть результати проекту?

У результаті виконання завдання:

– посилиться відчуття соціальної інтеграції,

– покращаться комунікативні навички,

– підвищиться мотивація іноземців до роботи,

– підвищаться знання та навички учасників орієнтації на ринку праці та в польському суспільстві,

– підвищиться рівень розкутості та збільшиться бажання учасників продовжувати жити в округах, охоплених проектом,

– поглибляться знання про права та обов’язки учасників проекту,

– підвищиться самооцінка учасників проекту.

  REKRUTACJA

Rekrutacja będzie otwarta i prowadzona na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych do czasu wyczerpania się miejsc w projekcie.

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji do projektu zawiera Regulamin rekrutacji (patrz – plik poniżej).

Aby wziąć udział w projekcie należy wydrukować, wypełnić i złożyć poniższy formularz rekrutacyjny osobiście w: Fundacja Normalnie, ul. Jagiellońska 67 wejście B/pok. Nr 7,

70-382 Szczecin, tel. 574 990 888.

Formularz można także przesłać drogą mailową na adres: rlas@fundacjanormalnie.pl

  НАБІР

Набір буде відкритим і проводитися на основі поданих форм набору до тих пір, поки в проекті будуть вільні місця.

Більш детальна інформація про набір для проекта міститься в “правилах та умовах” (див. файл нижче).

Для участі в проекті необхідно роздрукувати, заповнити та подати особисто наступну форму набору за адресою: Fundacja Normalnie, ul. Ягеллонська 67 під’їзд Б/кімн. No7, 70-382 Щецин, тел.574 990 888.

Форму також можна надіслати електронною поштою на адресу: rlas@fundacjanormalnie.pl

  BIURO PROJEKTU:

Fundacja Normalnie, ul. Jagiellońska 67, wejście B pokój 7

70-382 Szczecin

tel. 574 990 888

  ПРОЕКТНИЙ ОФІС:

Fundacja Normalnie

вул. Ягеллонська 67, під’їзд В, к. 7

70-382 Щецин

тел.574 990 888

    DOKUMENTY DO POBRANIA/СКАЧАТИ ДОКУМЕНТИ:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (wersja PL pdf)/ Правила та умови про набір та участь (версія PL pdf):

Regulamin PL WSZ – pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (wersja UA pdf)/ Правила та умови про набір та участь (версія UA pdf):

Regulamin UA WSZ – pobierz

Formularz rekrutacyjny (wersja PL/UA pdf)/ Форма прийому (версія pdf):

Formularz rekrutacyjny UA PL WSZ – pobierz

Formularz rekrutacyjny (wersja PL/UA Word)/ Форма прийому (версія Word):

Formularz rekrutacyjny UA PL WSZ Word – pobierz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Громадське завдання співфінансується з коштів, отриманих з бюджету Західнопоморського воєводства.