PODCASTY

EPI-INFORMATOR
2024-07-08
KONFERENCJA
2024-07-08

W ramach EPI –AKCJI powstaną 4 podcasty – trwające ok. 20-30 min. każdy. Do celów nagrania podcastów zostaną zaangażowani eksperci z obszaru zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Podcasty dostępne będą na YouTube i Spotify. 

Wkrótce zamieszczone zostaną pierwsze nagrania.