CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA SPOŁECZNOŚCI UKRAIŃSKIEJ

Integracja społeczno-zawodowa obywateli z Ukrainy
2023-06-09
UWAGA! DZIK!
2023-06-09

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ОСВІТНЬОЇ АКТИВАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ

 Głównym celem projektu jest zwiększenie szans i kompetencji zawodowo-edukacyjnych pozwalających na adaptację min. 30 osób przybywających z Ukrainy do Miasta Szczecina z powodu ucieczki przed wojną w okresie od maja do lipca 2022r. W ramach zadania publicznego pod nazwą CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA SPOŁECZNOŚCI UKRAIŃSKIEJ, zostanie zrealizowana w Szczecinie pomoc dla nich w formie aktywizacji zawodowej, aktywizacji społecznej i nauki języka polskiego.

Całkowita wartość zadania publicznego wynosi: 123.200,00 zł, w tym 100% zadania dofinansowane jest ze środków budżetu państwa przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

 Основною метою проекту є розширення можливостей та професійно-освітніх компетенцій, що дозволяють адаптуватися мінімум З0 особам, які прибули з України до міста Щецин рятуючись від війни. Проект буде тривати від травня до липня 2022 року. У рамках громадського завдання під назвою «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ОСВІТНЬОЇ АКТИВАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ» в Щецині буде надаватися допомога у вигляді професійної активації, соціальної активізації та вивчення польської мови.

Загальна вартість громадського завдання становить: 123 200,00 злотих, 100% вартості фінансується з державного бюджету Kанцелярією Прем’єр-міністра Ради Міністрів.

  Dla kogo?

Projekt skierowany jest do min. 30 osób (kobiet i mężczyzn) pochodzenia ukraińskiego w wieku powyżej 18 lat, które przyjechały do Szczecina z Ukrainy z powodu wybuchu wojny od 24 lutego 2022 roku i posiadają prawo do pobytu w Polsce.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

 Для кого?

Проект спрямований для мінімум 30 осіб (жінок та чоловіків) українського походження віком від 18 років, які прибули до Щецина з України у зв’язку з початком війни з 24 лютого 2022 року та мають право на перебування в Польщі.

Проект сприяє рівним можливостям для чоловіків і жінок і є доступним для людей з обмеженими можливостями.

 Jakie usługi będą dostępne?

Wszystkie usługi będą całkowicie BEZPŁATNE dla uczestników projektu. Podczas wszystkich usług zapewniamy TŁUMACZENIE ukraińsko-polskie.

W ramach projektu zostaną zrealizowane usługi:

1) z zakresu aktywizacji zawodowej:

– doradztwo zawodowe – średnio 3 godz. na osobę dla 30 osób; podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym uczestnik opracuje Indywidualny Plan Działania (IPD), dokument który wskaże jakie szkolenie zawodowe lub szkoła oraz jaka praca będą odpowiednie dla uczestnika,

– pośrednictwo pracy – średnio 4 godz. na osobę dla 30 osób; zatrudniony pośrednik pracy będzie odpowiedzialny m.in. za udzielenie uczestnikom pomocy w znalezieniu odpowiedniej pracy; pomoże w przygotowaniu CV, znajdzie oferty pracy, pomoże poruszać się po polskim rynku pracy; pośrednik pracy będzie spotykał się z uczestnikami, ale także pracował dla nich zdalnie; będzie też można skorzystać z przetłumaczenia dokumentów potrzebnych do podjęcia pracy z języka ukraińskiego na język polski.

2) z zakresu aktywizacji społecznej:

– usługi prawne – średnio 3 godz. na osobę dla 30 osób; podczas indywidualnych spotkań z prawnikiem uczestnik otrzyma pomoc w kwestiach prawnych – prawnik pomoże sporządzić pismo, sprawdzi dokumenty i przepisy – według potrzeb uczestników,

– wsparcie psychologiczne – średnio 10 godz. na osobę dla 10 osób; psycholog odbędzie terapię psychologiczną z uczestnikami projektu – pomoże z lękami, stresem, zmianą życia, zmotywuje do działania,

– wsparcie asystenta społecznego – będzie on wspierał uczestników w pierwszym kontakcie z instytucjami i w życiu codziennym, będzie asystował w sytuacjach trudnych, kryzysowych; pomoże znaleźć kontakt np. do lekarza, urzędu, wytłumaczy jak załatwić sprawy; zapozna też uczestników z tradycjami i zwyczajami panującymi w Polsce, będzie motywować uczestników do podejmowania działań w celu ułożenia sobie życia i znalezienia pracy. Na cele pracy asystenta zapewnione będzie tłumaczenie spotkań w urzędach i instytucjach.

3) nauka języka polskiego – dla 30 uczestników projektu przeprowadzone zostaną kursy języka polskiego – dla 3 grup (średnio 10-osobowych) po 30 godzin szkoleniowych (45 min.) dla każdej z grup. Kursy będą odbywały się od 2 do 4 razy w tygodniu. Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe słownictwo oraz wyrażenia pozwalające na samodzielne porozumiewanie się w języku polskim w życiu codziennym. Kurs będzie miał charakter praktyczny, każdy uczestnik będzie miał zapewniony zestaw podręczników na kurs oraz drobny poczęstunek.

 Які послуги будуть доступні?

Усі послуги будуть абсолютно БЕЗКОШТОВНИМИ для учасників проекту. Ми надаємо українсько-польський ПЕРЕКЛАД під час усіх послуг.

У рамках проекту будуть надаватися наступні послуги:

1) у сфері професійної активізації:

– консультування з питань кар’єри – в середньому 3 години на особу; розраховано на 30 осіб; під час індивідуальних зустрічей з консультантом з кар’єри учасник розробляє індивідуальний план дій (іпд), документ, у якому буде вказано, яка професійна підготовка чи школа та яка робота буде прийнятною для учасника,

– працевлаштування – в середньому 4 години на особу; розраховано на 30 осіб; посередник з працевлаштування буде відповідальний, зокрема, за допомогу учасникам в пошуках підходящої роботи; надаватиме допомогу в підготовці резюме, пошуку пропозицій роботи, допомогатиме в орієнтації на польському ринку праці; посередник зустрічатиметься з учасниками, а також працюватиме для них віддалено; також можна буде скористатися перекладом документів, необхідних для влаштування на роботу з української на польську.

2) у сфері соціальної активізації:

– юридичні послуги – в середньому 3 години на особу; розраховано на 30 осіб; під час індивідуальних зустрічей з адвокатом учасник отримає допомогу в юридичних питаннях – адвокат допоможе скласти запити, перевірити документи та положення – відповідно до потреб учасників,

– психологічна підтримка – в середньому 10 годин на одну людину; розраховано на 10 осіб; психолог проведе психологічну терапію з учасниками проекту – допоможе зі страхами, стресом, зміною життя, мотивує до дії.

– підтримка соціального помічника – він буде підтримувати учасників при першому контакті з інституціями та в повсякденному житті, надаватиме допомогу у складних та кризових ситуаціях; допоможе знайти контакт, наприклад, до лікаря, кабінету, пояснить, як вирішити питання; Він також ознайомить учасників із традиціями та звичаями, що панують у Польщі, та мотивуватиме учасників до активних дій, щоб влаштувати своє життя та знайти роботу. Для під час роботи з асистентом буде забезпечений переклад на зустрічах в офісах та установах.

3) Вивчення польської мови – за мін. 30 учасників проекту проводитимуть курси польської мови – для 3 груп (в середньому 10 осіб), 30 навчальних годин (по 45 хвилин) для кожної групи. Заняття проводитимуться 2-4 рази на тиждень. Під час курсу учасники вивчать основну лексику та вирази, які дозволяють їм самостійно спілкуватися польською мовою в повсякденному житті. Курс буде практичним, кожен учасник буде забезпечений комплектом підручників та перекусом.

 Jakie będą rezultaty projektu?

W wyniku realizacji zadania m.in.:

– wzrośnie poczucie integracji społecznej,

– poprawią się umiejętności komunikacyjne,

– wzrośnie motywacja cudzoziemców do pracy,

– zwiększy się poziom wiedzy i umiejętności uczestników w poruszaniu się po rynku pracy i w społeczeństwie polskim,

– zwiększy się wiedza na temat praw i obowiązków uczestników projektu,

– wzrośnie poczucie własnej wartości uczestników projektu.

 Якими будуть результати проекту?

У результаті виконання завдання:

– посилиться відчуття соціальної інтеграції,

– покращаться комунікативні навички,

– підвищиться мотивація іноземців до роботи,

– підвищаться знання та навички учасників орієнтації на ринку праці та в польському суспільстві,

– підвищиться знання про права та обов’язки учасників проекту,

– підвищиться самооцінка учасників проекту.

 REKRUTACJA

Rekrutacja będzie otwarta i prowadzona na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych do czasu wyczerpania się miejsc w projekcie.

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji do projektu zawiera Regulamin rekrutacji (patrz – plik poniżej).

Aby wziąć udział w projekcie należy wydrukować, wypełnić i złożyć poniższy formularz rekrutacyjny osobiście w: Fundacja Normalnie, ul. Jagiellońska 67 wejście B/pok. Nr 7, 70-382 Szczecin, tel. 574 990 888.

Formularz można także przesłać drogą mailową na adres: rlas@fundacjanormalnie.pl

 НАБІР

Реєстрацію завершено, місць більше немає

Набір буде відкритим і проводитися на основі поданих форм набору до тих пір, поки в проекті будуть вільні місця.

Більш детальна інформація про набір для проекта міститься в “правилах та умовах” (див. файл нижче).

Для участі в проекті необхідно роздрукувати, заповнити та подати особисто наступну форму набору за адресою: Fundacja Normalnie, ul. Ягеллонська 67 під’їзд Б/кімн. No7, 70-382 Щецин, тел.574 990 888.

Форму також можна надіслати електронною поштою на адресу: rlas@fundacjanormalnie.pl

 BIURO PROJEKTU:

Fundacja Normalnie

ul. Jagiellońska 67, wejście B pokój 7

70-382 Szczecin

tel. 574 990 888

 ПРОЕКТНИЙ ОФІС:

Fundacja Normalnie

вул. Ягеллонська 67, під’їзд В, к. 7

70-382 Щецин

тел.574 990 888

  DOKUMENTY DO POBRANIA/СКАЧАТИ ДОКУМЕНТИ:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (wersja PL pdf)/ Правила та умови про набір та участь (версія PL pdf):

Regulamin PL O.pdf

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (wersja UA pdf)/ Правила та умови про набір та участь (версія UA pdf):

Regulamin UA O.pdf

Formularz rekrutacyjny (wersja PL/UA pdf)/ Форма прийому (версія pdf):

Formularz rekrutacyjny UA_PL_O.pdf

Formularz rekrutacyjny (wersja PL/UA Word)/ Форма прийому (версія Word):

Formularz rekrutacyjny UA_PL_O.docx

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  ЛАСКАВО ПРОСИМО!