Podsumowanie projektu „Aktywny Senior”

Aktualności w projekcie „Cel-Praca!…”
2023-12-13
Podsumowanie projektu „Cel-Praca!…”
2023-12-28

Projekt “Aktywny Senior” zakończył się. Był inicjatywą, skupiającą się na promowaniu aktywnego stylu życia wśród osób starszych. Przez różnorodne działania, projekt nie tylko zachęcał seniorów do aktywności fizycznej, ale także stymulował ich umysły oraz wspierał rozwój społeczności lokalnej. 

Podczas projektu, regularnie organizowane były treningi ruchowe, dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów. Ćwiczenia fizyczne miały na celu poprawę kondycji, gibkości oraz ogólnej sprawności fizycznej. Dodatkowo Akademia Tańca nie tylko dostarczała radości z tańca, ale także angażowała uczestników w aktywność społeczną. 

Obyły się również warsztaty z permakultury na parapecie, które były innowacyjnym podejściem do rolnictwa miejskiego oraz warsztaty “malowanie paznokci – na poprawę samopoczucia” które były relaksującym doświadczeniem dla uczestników. 

W ramach “Aktywny Senior – Umysł” odbyły się warsztaty z malowania po numerach, które nie tylko stymulowały wyobraźnię, ale także rozwijały zdolności manualne oraz warsztaty z gier planszowych i karcianych, które wspierały aktywność umysłową i społeczną.

Ważnym elementem było też szkolenie teoretyczne dla wolontariuszy 60+, które miało na celu przygotowanie osób starszych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez angażowanie ich w działalność wolontariacką. 

Projekt „Aktywny Senior” nie tylko dostarczył seniorom możliwość aktywnego spędzania czasu, ale także zwiększył ich poczucie własnej wartości oraz integrację społeczną. Dzięki różnorodności działań, uczestnicy mieli okazję rozwijać się w różnych obszarach życia, co przyczyniło się do poprawy jakości ich życia i samopoczucia.