Warsztaty #RÓWNIwPracy

Warsztaty w projekcie „Cel – Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia”
2023-08-31
Szkolenia w projekcie „Cel – Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia”
2023-09-20

W dzisiejszych czasach równość w miejscu pracy odgrywa kluczową rolę, a my dostarczymy narzędzia i wiedzę, które pomogą w tworzeniu polityki równych szans w firmach. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty #RÓWNIwPracy, które są dedykowane zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, ponieważ wierzymy, że wspólna praca nad tym tematem może przynieść ogromne korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. 

Celem tych warsztatów jest podniesienie świadomości na temat znaczenia równości w miejscu pracy oraz dostarczenie narzędzi i wiedzy, które pomogą prowadzić politykę równych szans w firmach

 

Agenda: 

  • definicja dyskryminacji i mobbingu oraz różnice
  • jak ocenić czy pracujesz w organizacji respektującej równość szans
  • poznaj swoje prawa w miejscu pracy 
  • jak rozpoznać negatywne zjawiska i dochodzić swoich praw
  • jak możesz działać na rzecz wyrównywania szans w swoim miejscu pracy 
  • co oznacza równość szans w miejscu pracy 
  • zakaz dyskryminacji w świetle obowiązujących przepisów prawa krajowego
  • jak stworzyć firmę równych szans – praktyczne rozwiązania 
  • równościowe zarządzanie a wyniki biznesowe 
  • zagadnienia przynależności narodowej lub etnicznej, płci, wieku, religii i bezwyznaniowości, przekonań politycznych, orientacji seksualnej, tożsamości, ekspresji płciowej, światopoglądu, przynależności narodowej lub etnicznej, niepełnosprawności, statusu materialnego itp. 

Warsztaty będą prowadzone przez dyplomowaną coachkę i mentorkę Agatę Baryła  oraz cenioną adwokat Martę Brawatę. 

Adwokat Marta Brawata prowadzi kancelarię indywidualną w Szczecinie. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. sprawami cywilnymi, administracyjnymi, a także pomocą osobom transpłciowym w zakresie zapewnienia reprezentacji w sprawach o ustalenie płci. Współpracuje m.in. z Fundacją Lambda Polska w zakresie pomocy prawnej osobom LGBT+. Angażuje się w edukację prawną dzieci i młodzieży. Jest redaktorem naczelnym magazynu szczecińskich środowisk prawniczych „In Gremio”. 

Agata Baryła w codziennej pracy wspiera klientów indywidualnych, firmy i zespoły w zakresie coachingu, mentoringu, personal brandingu, employer brandingu, komunikacji w zespołach, CSR, także w zakresie praktyk diversity, antyprzemocowych i antydyskryminacyjnych w organizacji.

Warsztaty realizowane są w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 

📆 Terminy do wyboru:

12 październik 9.00-13.00

26 październik 9.00-13.00

9 listopada 9.00-13.00

15 listopada 9.00-13.00

16 listopada 9.00-13.00

17 listopada 9.00-13.00

23 listopada 9.00-13.00 

9 grudnia 9.00-13.00 (sobota)

11 grudnia 16.00-20.00

12 grudnia 9.00-13.00

📍 Lokalizacja: Platforma Teams

Uczestnicy: pracownicy i pracodawcy 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

Link do rejestracji: https://forms.gle/1xCGTLmpxC36Y7yw8 

Wspólnie możemy przyczynić się do podniesienia świadomości na temat równości w miejscu pracy. Nie przegapcie tej szansy na rozwinięcie swojej wiedzy i umiejętności w obszarze równości w miejscu pracy. #RÓWNIwPracy to wspólny cel, który warto realizować razem! 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

FUNDACJA NORMALNIE
ul. Jagiellońska 67, wej. B, pokój 14
70-382 Szczecin
Tel. 531 426 140
biuro@fundacjanormalnie.pl

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego