Cel praca – kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych

Cel praca – kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych
2023-06-02
GRUPA „SEDINUM”- integracja międzypokoleniowa
2023-06-08

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest: AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA ORAZ ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA 30 OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU POWIATÓW: POLICKIEGO, GOLENIOWSKIEGO, STARGARDZKIEGO, GRYFIŃSKIEGO ORAZ MIASTA SZCZECIN WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO, W OKRESIE 01.04.2023R. – 31.03.2024R., W WYNIKU KTÓREJ CO NAJMNIEJ 9 OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PODEJMIE ZATRUDNIENIE. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez kompleksowy proces wsparcia osób niepełnosprawnych w oparciu o Indywidualne Plany Działania opracowane dla każdego uczestnika projektu.

Projekt „Cel – Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia“ realizowany jest w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Całkowita wartość projektu wynosi 377.136,95 zł, w tym: 339.423,00 zł pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób niezatrudnionych (bezrobotnych, biernych zawodowo, innych), zainteresowanych aktywnością społeczno-zawodową oraz podjęciem zatrudnienia, zamieszkujących na obszarze Miasta Szczecin, powiatu goleniowskiego, powiatu gryfińskiego, powiatu polickiego lub powiatu stargardzkiego. Uczestnik projektu musi być w wieku powyżej 18 lat, ale poniżej wieku emerytalnego i na dzień przystąpienia do projektu musi posiadać status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami).

Jakie działania realizowane są w projekcie?

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu opracowanie i realizację Indywidualnego Planu Działania. Indywidualny Plan Działania obejmuje formy wsparcia wybrane z poniższej listy:

 • Indywidualne doradztwo psychologiczne lub coaching
 • indywidualne doradztwo prawne
 • indywidualne doradztwo wizerunkowe (wizażysta, fryzjer, sesja zdjęciowa)
 • specjalistyczne poradnictwo zawodowe – warsztaty grupowe
 • szkolenie zawodowe
 • specjalistyczne pośrednictwo pracy
 • wyjścia integracyjne
 • staż zawodowy (dla 3 uczestników)

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTUpobierz

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdy uczestnik/każda uczestniczka otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe za czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • stypendium stażowe za okres uczestnictwa w stażu zawodowym
 • możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania każdej z form wsparcia i z powrotem
 • możliwość skorzystania z opieki nad osobą zależną na czas uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu

Jakie rezultaty przyniesie realizacja projektu?

Rezultatami projektu będą przede wszystkim korzyści, które wyniosą uczestnicy/uczestniczki w wyniku udziału we wsparciu. W ramach projektu zostaną zrealizowane warsztaty grupowe w ramach poradnictwa zawodowego, terapia psychologiczna/coaching, wyjścia integracyjne i doradztwo wizerunkowe, które pomogą osobom niepełnosprawnym m.in. w nabyciu umiejętności dotyczących funkcjonowania na rynku pracy, umocnieniu poczucia własnej wartości, odnalezieniu się w relacjach międzyludzkich. Prawnik w ramach wsparcia w projekcie pomoże rozwiązać trudne sprawy uczestników.

Efektem projektu będzie w szczególności przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz poszukiwania zatrudnienia bez stereotypowego przypisywania im wizerunku osób gorzej wykwalifikowanych. Uczestnicy odbędą szkolenia zawodowe i otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich kompetencje lub kwalifikacje, które będą im przydatne po zakończeniu projektu. Trzy osoby wezmą także udział w stażach, podczas których zyskają praktyczne umiejętności w danym zawodzie, a tym samym zwiększą swoje szanse na znalezienie pracy. W wyniku realizacji projektu minimum 9 uczestników/uczestniczek znajdzie zatrudnienie lub otworzy własną działalność gospodarczą. Bez wątpienia, dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu, większości uczestników projektu będzie łatwiej funkcjonować na rynku pracy, nawet jeśli w trakcie realizacji projektu nie podejmą zatrudnienia.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

REKRUTACJA

Zgodnie z założeniami projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 30 uczestników/uczestniczek. Nabór do projektu odbędzie się w okresie maj-czerwiec 2023 r. aż do zrekrutowania grupy uczestników/uczestniczek projektu. Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji do projektu określa Regulamin rekrutacji – do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI WERSJA AKTUALNA:

Regulamin rekrutacji Cel Praca wersja 2pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz rekrutacyjny Cel Praca w .doc – pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz rekrutacyjny Cel Praca w pdf – pobierz

REGULAMIN REKRUTACJI WERSJA ARCHIWALNA:

Regulamin rekrutacji Cel Pracapobierz

W celu złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego do projektu należy wydrukować, wypełnić i złożyć powyższy formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, osobiście w biurze Fundacji Normalnie w Szczecinie, ul. Jagiellońska 67 wejście B/pok. nr 14, tel. 574 990 888.

Formularz można także przesłać na powyższy adres Fundacji pocztą tradycyjną lub kurierem albo złożyć drogą mailową na adres: rlas@fundacjanormalnie.pl.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 26 maja godz. 9.00 do dnia 17 lipca 2023 r., godz.16.00.

KONTAKT

Fundacja Normalnie

ul. Jagiellońska 67 wejście B, lokal 14, 70-382 Szczecin

tel. 574 990 888

e-mail: rlas@fundacjanormalnie.pl

godziny otwarcia biura projektu to: 9.00-15.00, od poniedziałku do piątku

Dokumenty projektowe:

Plakat projektu – pobierz

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych