Wsparcie społeczno-zawodowe obywateli z Ukrainy

Hello world!
2020-09-07
Nasze nowe atrakcje dla Seniorów
2023-06-02

Z pełnym zaangażowaniem realizujemy z projekt wspierający obywateli z Ukrainy, którzy uciekli do Polski przez wojną.

Nasze Uczestniczki otrzymały już wsparcie doradcy zawodowego, odbyły kurs języka polskiego a obecnie trwają spotkania z Asystentem społecznym. Uczestniczki przy wsparciu pośrednika pracy poszukują aktywnie zatrudnienia.

Więcej informacji o projekcie…

Więcej aktualności na naszym Facebook

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.