Dobre praktyki związane z Microsoft Security w lokalnym środowisku IT

Programowanie w języku Javascript
2024-06-28
Microsoft Azure, odkryj co oferuje chmura Microsoft
2024-07-01

PROGRAM

Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT

Bezpieczeństwo systemów operacyjnych

Bezpieczeństwo aplikacji i danych

Bezpieczeństwo sieci 

Zarządzanie zabezpieczeniami 

 

FORMA ZALICZENIA

 80% frekwencji + egzamin końcowy

WYMIAR GODZIN

30 h dydaktycznych

CERTYFIKAT

SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals lub równoważny